Arquitectura i Construcció

posted in: Sin categoría | 0

Segurament, al llarg de la teva vida, es probable que necessitis algun servei professional relacionat amb el teu habitatge.
Potser necessites fer obres a la teva comunitat de veïns, o tramitar algun certificat relacionat amb la teva propietat. És possible que hagis pensat en fer-te un habitatge nou i vulguis contactar amb algun expert que t’orienti. O bé necessites contactar amb un tècnic per a valorar i reclamar algun dany que t’hagi pogut causar un veí com a conseqüència d’un accident domèstic. O bé t’estàs plantejant obrir un negoci i no saps per on començar a l’hora d’escollir el local.

Hi ha moltes situacions en què un tècnic de confiança et pot ser de gran ajuda. Tot seguit trobaràs alguns dels Serveis professionals que t’oferim a Elnido*

  • Cèdula d'Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document que es tramita i que concedeix el Departament d’Habitatge i Mediambient de la Generalitat de Catalunya. Acredita l’ús de l’immoble com a habitatge, perquè acompleix amb les condicions d’habitabilitat establertes per la normativa vigent.

És imprescindible per a la compra-venda o lloguer d’un habitatge, o bé per a donar d’ alta els subministraments. Per a saber-ne més

  • Certificat d'Eficiència Energètica

El certificat d’eficiència energética és una acreditació que es tramita a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Ctalunya. Certifica el comportament de l’immoble en relació al seu consum energètic, classificant-lo en una escala de la A a la F, de més a menys eficient.

És imprescindible per a la compra-venda o lloguer d’una habitatge, des del juny de 2013. Per a saber-ne més

  • Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

L’ ITE (inspecció tècnica de l’ edifici), és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges. El seu objectiu és el de verificar l’obligació dels propietaris a conservar i rehabilitar els seus immobles.

Es realitza mitjançant una inspecció visual d’un tècnic (arquitecte/arquitecte tècnic) dels elements accessibles de l’edifici. Com a resultat s’emet un informe on es descriu l’estat actual de l’edifici i les deficiències que s’han detectat, es fixen uns terminis per a subsanar-les i es qualifica l’estat general de l’edifici. Amb aquest informe es tramita el Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per la Generalitat de Catalunya.

Quan es realitza la compra-venda d’un immoble és imprescindible consultar l’ITE de la finca per tal de conèixer el seu estat general. Per a saber-ne més

  • Rehabilitació d'Edificis i Tramitació de Subvencions

Si el seu habitatge o l’edifici on viu és antic, probablement s’hauran de rehabilitar alguns elements. Instal·lacions, cobertes i façanes són les zones que necessiten un manteniment periòdic més intens. De vegades s’han de substituir elements que ja han esgotat la seva vida útil, com pot ser el cas de les impermeabilitzacions de les cobertes.

Actualment hi ha programes d’ajuda que subvencionen part dels costos de la intervenció, sempre que s’acompleixin un seguit de requisits. Per a saber-ne més

  • Llicència Medioambiental per a tot tipus d’activitats

La Llicència Medioambiental és un permís municipal que es necessita per a dur a terme una activitat econòmica que pugui afectar al medi ambient, la salut o la seguretat de les persones. S’ha de comunicar o sol·licitar prèviament a l’inici de qualsevol activitat empresarial que es realitzi en un local. La llicència assegura l’acompliment de les normatives establertes per a poder iniciar una activitat concreta en una ubicació determinada.

  • Projectes i Direcció d’Obres d’edificació
  • Estudis de Seguretat i Salut i Programa de Control de Qualitat
  • Aixecaments (realització de plànols) d’immobles existents
  • Informes i Dictàmens Pericials
  • Tasacions